ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Ferenczy Márk ev. (továbbiakban: „Szolgáltató”) a sokbolodgsagot.hu oldalon kínált szolgáltatásait az alábbi általános szerződési feltételek mellett értékesíti.

 1. A Szolgáltató adatai
  1. Ferenczy Márk ev.
  2. Adószáma: 68029076-1-33
  3. Székhely: 2051 Biatorbágy Május 1. utca 35.
  4. Bank: Erste Bank
  5. Bankszámla szám: 11600006-00000000-75515056
  6. Internet: sokboldogsagot.hu
  7. E-mail: hello[kukac]sokbolodsagot.hu
  8. Telefonszám: 06 30 714 14 61
  9. Tárhely szolgáltató neve: Tárhelypark Kft.
  10. A tárhely szolgáltató címe: 1122 Budapest, Gaál József út 24.
  11. A tárhely szolgáltató e-mail címe: info@tarhelypark.hu
  12. A tárhely szolgáltató weboldala tarhelypark.hu
 2. A szolgáltatás igénybe vevője, az igénybevétel feltételei:
  1. A szolgáltatás igénybe vevője (a továbbiakban: Megrendelő) minden olyan cselekvőképes természetes személy, aki számára a Szolgáltató által jelen szerződés keretében az információs társadalommal összefüggő, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm.rendelet”) alapján a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával szolgáltatást nyújt. Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen ”Szerződő Felek vagy Felek”.
  2. A Megrendelő a honlapon aktuálisan a Szolgáltató által kínált szolgáltatás igénybe vételével (a honlapon történő megrendeléssel) tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglalt valamennyi feltételt.
  3. A honlapon történő vásárlás érvényes regisztrációkhoz nem kötött. A Megrendelő által tévesen vagy pontatlanul megadott adatok elküldéséből eredő károkért az Eladó nem vállal felelősséget.
 3. A vételár:
  1. A honlapon feltüntetett árak minden esetben magyar forintban értendők és tartalmazzák az ÁFÁ-t. A termék esetleges akciós ára mindig külön is feltüntetésre kerül. Az akciós ár mindig a készlet erejéig, illetve az akció időtartamáig érvényes.
  2. A szolgáltatás átváltoztatásának jogával a Szolgáltató szabadon élhet. A honlapon a módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, és a már megrendelt szolgáltatás vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, esetleges rendszerhiba miatt megjelenő árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani. Ebben az esetben az Eladó felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.
  3. Fizetési módok:
   1. banki átutalás Bankkártyás fizetés, mely a Barion rendszerén keresztül történik, bővebb információk a Barion honlapján
 4. Elállás
  1. A Megrendelő a szerződéstől indoklás nélkül elállhat a megrendeléstől számított fél éven belül.
  2. Az elállás jog gyakorlása során a Megrendelő jóhiszeműen köteles eljárni, az elállási jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni, ezen jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Megrendelő részéről.
  3. A Megrendelő jogszerű elállása esetén a Szolgáltató a szolgáltatás teljes ellenértékét visszafizeti 30 napon belül a Megrendelő részére.
 5. Adatvédelem
  1. A Szolgáltató a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése, illetve a szerződés létrejöttének és tartalmának későbbi bizonyítása, valamint a Megrendelő által előzetesen jóváhagyott egyéb célok (pl. hírlevél küldése) érdekében rögzíti és tárolja. Az adatokat harmadik félnek nem továbbítja, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az Eladó teljesítési segédjeként jár el (pl. logisztikai partnerek).
 6. Egyéb rendelkezések
  1. Jelen dokumentum 2018. 11. 06-tól visszavonásig, vagy módosításig érvényes